Δημοσίευση: Εφημερίδα Το Βήμα | Η Ελευθερία Ντεκώ και τα φώτα της πόλης