Δημοσίευση: Τηνιακός Κύρηκας “Βραβείο EMMY στην κατηγορία φωτισμού”