The Ellinikon Experience-Hangar C

𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲:BETAPLAN | Architect responsible: IOANNIS VENTOURAKIS

𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩:THOMAS AMARGIANOS, ELENI ECONOMOPOULOU, GIORGOS STAMATAKIS

𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲:CHADIOS ARCHITECTS

𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲:ALEX FRANZOLINI

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭:MEDIA MONKS

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨: YARD

𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠:WONDER IMMERSIVE

𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐜 𝐚𝐧𝐝 𝐄/𝐌 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲:DETA CONSULTING ENGINEERS

𝐀𝐜𝐨𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲:GERASIMOS EUTHYMIATOS

𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧:ELEFTHERIA DEKO & ASSOCIATES LIGHTING DESIGN |𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭: SOTIRIS STAMATOPOULOS

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭:ELLINIKO SA | Project manager: NASSOS FATSEAS

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬:KATERINA PITOULI, ALEKOS SOUKIOUROGLOU

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬 / 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧:HILL INTERNATIONAL | VASILEIOS FERETIS

𝐌𝐄𝐏 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫:𝐇𝐈𝐋𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 | GEORGIOS KAPONIS
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: ANTIGONI PIPILINGA, ALISIA BOURLA, DORINA DEMERTZI

𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐬:Gavriil Papadiotis

YEAR

2022

CATEGORIES

Architectural Lighting

SHARE PROJECT
  • YEAR : 2022
  • CATEGORIES : Architectural Lighting
  • SUBCATEGORY :